Bergerløkka BT3, Hus 17, 18, 21, 22, 23, Vekslerfaret 1, 2, 4, 6, 8, 1396 Billingstad (2024)

Sist oppdatert 03 mai 2024
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere