Damkvartalet BT1, Hus 11/12/13, Trelastveien 12 A og B, 14 A og B, 30, 1415 Oppegård (2022)

Sist oppdatert 18 des 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere