Damkvartalet, BT2, hus 14, 15 og 16, Trelastveien 26 A, 26 B, 28 A, 28 B og 32, 1415 OPPEGÅRD (2023)

Sist oppdatert 18 des 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere