Entreen Urban, BT5, Hus 7 Bjarne Haugens gate 35/37 og Hus 8 Gamleveien 89, 1475 Finstadjordet (2022)

Sist oppdatert 18 des 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere