Gimse skole, Gammelbakkan 15, 7224 Melhus (2022)

Sist oppdatert 31 jan 2024
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi lavere driftskostnader
  • Oppfyller krav til daglys og akustikk/lyddemping (Lydklasse C for etterklangstid) – viktig for både barn og voksnes arbeidsmiljø
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene