Grefsen Stasjon BT10, Hus 26 og 27, Hans Nielsen Hauges gate 14, 16, 50 A-E, 0481 Oslo (2023)

Sist oppdatert 06 jun 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere