Kebony Cleaer Radiata 22x142 mm terrassebord glatt med sidespor 2,7 meters lengde

Sist oppdatert 15 sep 2022

Svanemerkede terrassebord (kledning, holdbart trevirke):

  • Er ikke tilsatt tungmetaller eller biocider (giftstoffer)
  • Er laget av trevirke fra bærekraftig skogsdrift
  • Har dokumentert tilstrekkelig holdbarhet