Kebony Clear Radiata 22x120 mm terrassebord glatt med spor sidespor 3,0 meters lengde

Sist oppdatert 15 sep 2022

Svanemerkede terrassebord (kledning, holdbart trevirke):

  • Er ikke tilsatt tungmetaller eller biocider (giftstoffer)
  • Er laget av trevirke fra bærekraftig skogsdrift
  • Har dokumentert tilstrekkelig holdbarhet