Kieller Terrasse BT 3, Trygve Haavelmos vei 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 2007 Kjeller (2023)

Sist oppdatert 14 feb 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Streng kontroll med byggeprosessen øker kvaliteten på huset og forhindrer mange byggefeil