Kieller Terrasse BT 4, Trygve Haavelmos vei 5, 7, 12 og 14, 2007 Kjeller (2024)

Sist oppdatert 03 mai 2024
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere