Osebakken Park BT1 - Skiensgate 60-62, 3912 Porsgrunn (2024)

Sist oppdatert 28 feb 2024
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere