Passasjen på Vollebekk Kvartal A, Hus 1-3, Vollebekkveien 2J, 2H, 2K, 2L, 2M, 0598 Oslo (2024)

Sist oppdatert 05 apr 2024
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere