Sørvik barnehage - Oppdalsveien 13, 9419 Sørvik (2023)

Sist oppdatert 08 nov 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi lavere driftskostnader
  • Oppfyller krav til daglys og akustikk/lyddemping, (Lydklasse B for etterklangstid) – viktig for både barn og voksnes arbeidsmiljø
  • Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene gjør barna mindre eksponert for skadelige stoffer mens de er i barnehagen