Strindalia BT 2, Bonesvegen 8, 10 og 12, 7047 Trondheim (2023)

Sist oppdatert 30 mai 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere