Torstvet Hageby trinn 2 - Torstvetløkka 18, 20, 3271 Larvik (2021)

Sist oppdatert 16 des 2021
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Streng kontroll med byggeprosessen øker kvaliteten på huset og forhindrer mange byggefeil