Utfarten, BT2, Hus 1-4, Åslia 17, 19, 21, 23, 2008 Fjerdingby (2024)

Sist oppdatert 05 apr 2024
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere