Svanemerket øker vår konkurransekraft

Kährs har laget kvalitetsgulv i snart 100 år. Med bærekraft som ledestjerne, har de økt etterspørselen av sine produkter betraktelig.

Foto: Kährs

For Kährs er minst mulig miljø- og klimabelastning et viktig mål når de skal lage nye gulv. De søkte om sin første lisens fra Svanemerket i 2014, og har siden da utvidet sortimentet til å telle nesten 200 svanemerkede gulv.

– En viktig del av vår bærekraftstrategi er å lage bærekraftige gulv allerede fra start. Derfor bruker vi Svanemerkets miljøkriterier som mal når vi utvikler nye produkter, sier Therèse Gerdman, leder for bærekraft i Kährs Group.

Markedsfører med Svanemerket

Therése Gerdman, leder for bærekraft i Kährs Group. Foto: Kährs

Gulvprodusenten har også brukt Svanemerket aktivt i markedsføringen av sine tregulv. Det har bidratt til økt etterspørsel av deres produkter.

– Vi ser at Svanemerket øker vår konkurransekraft. Merket er viktig blant store aktører i Norden som stiller krav til miljømerking i sine innkjøp. Svanemerket gir også en fordel hos arkitekter, designere og andre forbrukere, sier Gerdman.

– Miljø er et viktig innkjøpskriterium. Svanemerket kan være avgjørende for salg dersom to like produkter fra ulike produsenter måles opp mot hverandre. Svanemerket kan faktisk være det som gjør at vi vinner et anbud, poengterer Gerdman.

Bærekraft gjennomsyrer virksomheten

For gulvprodusenten er det viktig at alle gulv de produserer blir laget med tanke på bærekraft og miljø.

– Bærekraft er en integrert del av hele vår virksomhet og strategi. Vi har tre fokusområder: beskytte klima og miljø, design med omtanke og ansvarlig drift. Vi har tydelige og ambisiøse mål der vi forplikter oss til å ta hensyn til våre fokusområder i hele bedriften. Fra innkjøp, logistikk og produksjon, til salg og markedsføring, sier Gerdman.

– Fordi miljø og bærekraft er en så inkorporert del av vår forretningsmodell, har vi kunnet Svanemerke vårt gulv tidlig. Det har også gjort at vi har hatt tid til å justere og forbedre produktene våre for å oppfylle miljøkravene, avslutter hun.

Om Kährs

  • Kährs var først ute med Woodloc®, et skjøtesystem for gulvplanker uten lim.
  • Rundt 200 av gulvene deres er svanemerket.
  • Zero & Green er navnet på de PVC-frie banebeleggene som er Svanemerket
  • Aware er et PVC-fritt og svanemerket alternativ av Luxury Tiles.
  • Den største fabrikken ligger i Småland, samme plass som for 160 år da Kährs ble startet.
  • Kährs leverer til over 70 land.

Finn Kährs forhandlere her.