Scandic vil bli utfordret

Scandic Hotels har vært lisensinnehaver hos Svanemerket siden de første kravene for hoteller ble utviklet. Nå fornyer de lisensene sine for fjerde gang og ser frem til fortsatt å bli utfordret av Svanemerket i miljøarbeidet. Ambisjonen har hele tiden vært at konkurrentene skal følge samme eksempel, slik at hotellbransjen som helhet skal bli ledende på miljø og bærekraft.

27 %

reduksjon i vannforbruk

34 %

reduksjon i energiforbruk

56 %

reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter fra 1996-2019

Scandic Hotels er Nordens størst hotellkjede med 280 hoteller i seks land. Alle hotellene er, eller er i ferd med å bli, svanemerket.

Scandic har gått i bresjen for hotellbransjen med fokus på miljø. De har også påvirket leverandørene sine gjennom et aktivt innkjøpsarbeid. Det har lenge vært fokus på det omfattende miljøarbeidet, på effektivisering av ressursbruken, og på opplæring av medarbeidere for å få organisasjonen til å bevege seg mot en bærekraftig fremtid.

Vi har snakket med Magnus Ljungberg, Sustainability Director, og Sunita KC, Sustainability Analyst i Scandic Hotels.

– Bærekraft er viktig for oss, og har vært det lenge. Ettersom svanemerkingen tar et helhetsgrep på bærekraftarbeidet, syntes vi fra starten av at det var et naturlig steg å søke om Svanemerket da de første kravene kom. Nå søker vi om fornyede lisenser for fjerde gang! Vi liker å ha lange relasjoner med samarbeidspartnerne våre, siden det muliggjør sterke partnerskap som gir effekt. Svanemerket er intet unntak, sier Magnus.

Scandic ser muligheter i stedet for problemer

Scandic liker utfordringen med å svanemerke hotellene sine og ser styrker med Svanemerket. For eksempel at Svanemerket stiller krav fra et livssyklusperspektiv, fra råvare til avfall, og tar et helhetsgrep om miljøet.

– Vi setter også stor pris på den høye kjennskapen Svanemerket har, noe som gjør at det lønner seg å ha merkingen, til tross for arbeidet med å oppfylle alle tøffe krav. Kombinasjonen av strenge krav, høy kunnskap og et helhetsgrep er unikt og noe som andre merker ikke har, sier Sunita.

– Dere må hele tiden være den mest ambisiøse merkingen på markedet, det er derfor vi velger dere. Når kravene blir strengere med tiden, innebærer det naturligvis også økte krav til oss. Det er akkurat slik vi vil ha det for at vi skal kunne ligge i forkant på markedet, fortsetter Magnus.

Hvilken effekt har svanemerkingen gitt?

– Forbruket av vann og energi er drastisk redusert mellom 1996 og 2019. Det samme gjelder utslipp av CO2-ekvivalenter. Vannforbruket er redusert med 27 prosent, energiforbruket med 34 prosent og utslipp av CO2-ekvivalenter med hele 56 prosent, sier Sunita.

Scandic har også påvirket andre bransjer som er relevante for hotellnæringen gjennom sine innkjøp. Dette kaller vi «svaneeffekten». Med det menes at Scandic stiller strenge krav til leverandørene sine, som i sin tur må forholde seg til Svanemerkets krav hvis de vil fortsette å levere til Scandic.

Eksempler på områder der Scandic stiller krav, er på innkjøp av puter, dyner, senger, TV-apparater og kjemikalier. Dessuten vaskes tekstilene på svanemerkede vaskerier.
Scandic har jobbet mye den siste tiden med å oppfylle Svanemerkets skjerpede krav til hoteller, generasjon 5. Noen områder har vært vanskeligere å klare enn andre.

Når kravene blir strengere med tiden, innebærer det naturligvis også økte krav på oss. Det er akkurat slik vi vil ha det for at vi skal kunne ligge i forkant på markedet.

Magnus Ljungberg, Sustainability Director i Scandic

– Vannkravene og kravene til restavfall er utfordrende for en del av hotellene våre, spesielt de som ligger på litt mer avsidesliggende steder. Men som sagt, vi vil bli utfordret av dere. At dere er strenge med oss, gir oss mye verdi, sier Magnus.

Både store og små endringer utgjør en forskjell

På Scandic er alle medarbeidere viktige brikker og delaktige i miljøarbeidet. De læres opp for å få de beste forutsetningene for å utføre sine oppgaver med minst mulig miljøpåvirkning. Et eksempel er at rommene ikke blir rengjort når gjestene blir i flere døgn, med mindre de selv ber om det.

Scandic legger stor vekt på maten som serveres. De bruker en stor andel økologiske råvarer. Te og kaffe er nøye utvalgt for å holde høy kvalitet og for å oppfylle Svanemerkets krav når det gjelder dyrkingsforhold, miljø og rettferdighetsmerking.

Noe annet som er viktig er å redusere matsvinnet. Én måte kan være en så enkel ting som å servere maten på mindre tallerkener. Disse små endringene utgjør en forskjell. Det vet Scandic, som også oppmuntrer gjestene til for eksempel å slukke lyset når de forlater hotellrommet, sortere avfallet og bruke håndkleet flere ganger. Blekkpenner, blokker, whiteboard-penner og flipovere som hotellene tilbyr, er også miljømerket.

Scandic tar med Svanemerket sørover

Scandic har ikke bare hoteller i Norden, men også i Polen og Tyskland. Der har de hittil bare benyttet seg av Green Globe og EU-blomsten, men nå kommer de til å ta med Svanemerket sørover.

– Vi har besluttet at også hotellene våre utenfor Norden skal benytte seg av Svanemerket som miljømerking. Norden som region anses som en bærekraftsleder i verden. Det vil derfor gi troverdighet også utenfor Norden, da det er tydelig at Svanemerket er Nordens offisielle miljømerking, sier Magnus.

Fakta om Scandic

  • I 1999 svanemerket de sitt første hotell.
  • I 2004 ble Scandic Sverige den første hotellkjeden i verden der samtlige hoteller var svanemerket.
  • I dag er Scandic Hotels Nordens største hotellkjede med ca. 280 hoteller i seks land.
  • Mellom 1996 og 2019 har vannforbruket minsket med 27 %, energiforbruket med 34 % og utslipp av CO2-ekvivalenter med 56 %.

Businesscase om Scandic Hotels

Denne artikkelen er en del av prosjektet Bærekraftig livsstil – et initiativ finansiert av Nordisk Ministerråd.

Kontakt oss

Har du spørsmål om svanemerking av varer av varer og tjenester? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no