Mer miljøvennlig parkett, laminat og andre gulv

Gulvet gjør mye med et rom. Inneholder det mange problematiske kjemikalier, kan det også gjøre mye for inneklimaet. Her får du tips om gode miljøvalg når det gjelder gulv.

Interiørbilde av et soverom med tregulv.
Velg gulv som har god kvalitet, er laget av bærekraftige materialer og ikke inneholder masse uønskede kjemikalier. Svanemerket hjelper deg med det. Foto: GettyImages.

Gulvet dekker hele grunnflaten i boligen din. Hvis det består av mange kjemikalier vi helst burde holde oss unna, kan det gjøre inneklimaet ditt dårlig. Det dunster jo ut en del stoffer fra alle slags produkter, også gulv. Derfor er det viktig hva slags kjemikalier som er i dem – og hvor store mengder det er.

Både parkett og heltregulv er rene tregulv, og også laminat inneholder mye trevirke. Skogene våre er viktige leveområder for dyr og planter, de lagrer mye karbon, og er uvurderlige som friluftsområder. Derfor er det viktig at trevirket i gulvet ditt kommer fra mer bærekraftig skogsdrift, og ikke er fra ulovlig hugst eller særlig sårbare områder.

Et svanemerket gulv er hovedsakelig laget av fornybare råvarer (dvs ikke oljeprodukter som plast), eller høy andel gjenvunnet materiale. Det er produsert med mindre forbruk av energi. Det er positivt både med tanke på klimabelastning og behovet for økt sirkulær økonomi. Gulvene har dokumentert god slitestyrke.

Svanemerket regulerer bruken av kjemikalier, slik at du unngår å få miljøgifter inn i huset. Emisjonene eller avgassingen fra gulvet er derfor på et lavt nivå. Det medvirker til et godt inneklima.

Både parkett, laminat, linoleumsgulv og andre gulvbelegg kan svanemerkes. Gulv av vinyl/PVC kan ikke svanemerkes.

Tips til mer miljøvennlig oppussing