Slik får du et produkt svanemerket

4 steg til hvordan du får en vare, tjeneste, eller bygg Svanemerket:

Finn riktige miljøkrav for ditt produkt

For å kunne svanemerke en vare eller tjeneste må produktspesifikke miljøkrav oppfylles. Du finner alle tilgjengelige miljøkrav her. På disse sidene finner du også pris og kontaktperson.

Send inn søknad

Søknaden sendes inn i Nordic Ecolabelling portal.  

OBS: Egne søknadsskjema for bygg og renovering

Dokumenter at miljøkravene er oppfylt

Når søknad er levert blir du tildelt en saksbehandler som vil støtte dere i prosessen. Dere må levere dokumentasjon som viser at miljøkravene er oppfylt. Når all dokumentasjon er mottatt foretar Miljømerking et kontrollbesøk.

Markedsfør deres produkt som Svanemerket

Hvis dere får innvilget lisens kan dere markedsføre deres produkter med det mest kjente miljømerket i Norden. Les retninglinjene for bruk av Svanemerket og få tips og inspirasjon til merkebruk.

Ofte stilte spørsmål

Hvor lang tid tar det å miljøsertifisere et produkt med Svanemerket?

Det er veldig varierende hvor lang tid det tar å miljøsertifisere et produkt med Svanemerket. Saksbehandlingstiden kan være fra tre uker og opp til et år. Hvor lang tid det tar er først og fremst avhengig av hvor ryddig og raskt nødvendig dokumentasjon leveres til Miljømerking. De fleste søknader behandles i løpet av 3 måneder. De gangene det trekker ut i tid, er det nesten alltid fordi det mangler dokumentasjon på ett eller flere punkter. Søknader er gyldig i et år.

Hva koster miljøsertifisering med Svanemerket?

Svanemerket har to hovedtyper avgifter; søknadsavgift og årsavgift. Søknadsavgiften er vanligvis 25 000 NOK for nye søknader og den går til arbeidet med å gjennomgå søknaden og dokumentasjonen. Årsavgiften er en avgift lisensinnehavere betaler for retten til å bruke Svanemerket. Den varierer avhengig av type produkt og omsetning. Les mer om Svanemerkets avgifter.

Hvilke miljøkrav må vi oppfylle?

Svanemerkets miljøkrav er basert på livssyklusvurderinger for å sikre at kun produkter som helhetlig sett er gode miljøvalg kan miljømerkes. For å bli svanemerket må det dokumenteres at produktet tilfredsstiller definerte miljøkrav til den produktkategori produktet tilhører. Se alle Svanemerkets miljøkrav her.

Få hjelp til å komme i gang

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no