Be om tilgang for flere brukere

Hvis dere har logg inn til Nordic Ecolabelling Portal fra før kan personen som er registrert som “competent contact” be om brukernavn og passord til flere brukere via skjemaet under.

«Competent contact» er den hos dere som bestemmer hvem som skal kunne logge inn i portalen. Hvis du er usikker på hvem som er registrert som «competent contact» i deres firma send en e-post til post@svanemerket.no.

Tilgangsnivåer

I skjemaet over hvor du kan be om flere brukere skal du oppgi hvilket tilgangsnivå brukeren skal ha. Følgende nivåer er tilgjengelig:

  • Standard: Bruker kan se all informasjon i portalen og kan også opprette nye søknader.
  • Merkevareeier: Bruker får oversikt over alle merkevarer der firmaet er registrert som merkevareeier, og alle miljømerkede produkter registrert på merkevaren.
  • Konsulent: Brukeren ser kun de søknadene som det spesifiseres at de skal ha tilgang til. Denne tilgangen kan gis til både interne og eksterne brukere. NB: Brukeren vil ha tilgang til firmaets dokumentbibliotek (felles for alle søknader).