Drammen kommune i front på miljøkrav i anskaffelser

Drammen kommune og ordfører Monica Myrvold Berg har blitt tildelt Miljømerking Norges pris for årets innkjøper 2021 for sitt grundige miljøarbeid.

Fra venstre ser vi Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge, Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen, og Anette Regine Hartz-Bruun, leder for anskaffelser i Drammen kommune.

Miljømerking Norges årlige pris går til en innkjøper som har oppnådd særlig gode resultater ved å satse på miljømerket innkjøp av varer og tjenester.

– Drammen kommune har oppfylt kriteriene for å bli Årets innkjøper med god margin, da den stadig forbedrer seg, står for store innkjøp av miljømerkede varer og tjenester og er en krevende innkjøper. Drammen kommune driver markedet fremover og skaper ringvirkninger, sa administrerende direktør Cathrine Pia Lund.

I begrunnelsen går det frem at Drammen kommune jobber grundig med å minimere den negative belastningen av kommunens innkjøp til drift av tjenestetilbudet til innbyggerne.

Skal bli landets grønneste kommune

– Drammen skal bli landets grønneste kommune, og denne prisen viser at vi er på rett vei, sa ordfører Myrvold Berg. – Vi går bevisst for miljømerkede varer og tjenester, og vi skal være blant de beste på sirkulær økonomi, sa Myrvold Berg. Ordføreren berømmet samarbeidet med et fremoverlent lokalt næringsliv, som etterspurte strengere miljøkrav.

Innkjøpssjef i Drammen kommune, Anette Regine Hartz-Bruun, fremhevet betydningen av endringer i anskaffelsesforskriften i 2017, som satte fart på miljøarbeidet, og politiske føringer fra kommunen.

– Den kommunale anskaffelsesstrategien setter tydelige føringer, og den enkelte rådgiver innenfor anskaffelser utfordrer handlingsrommet som regelverket legger opp til, sa Hartz-Bruun. – Nettverk for miljømerket innkjøp, og samarbeid på tvers av kommuner, og andre slike fagsamlinger, gjør oss tryggere i rollen som innkjøpere, påpekte Hartz-Bruun.

Hele begrunnelsen

Drammen kommune jobber helhetlig med klima- og miljøhensyn i sin virksomhet. Det jobbes grundig med å minimere den negative belastningen av kommunens innkjøp til drift av tjenestetilbudet til innbyggerne.

Kommunen er en ambisiøs innkjøper og leverandørene forventes å omstille seg til det grønne skiftet. Vi vet at leverandørene ønsker at innkjøpere stiller strenge miljøkrav. Drammen kommune oppnådde i 2021 miljømerket leveranse av et bredt utvalg av varer og tjenester. Listen er lang: Trykksaker, vaskeritjenester, renholdstjenester, lekeapparater, kaffetjenester, møbler, medisinsk forbruksmateriell, rekvisita og forbruksvarer

Dette gir miljø- og helseeffekter og det gir viktige signaler til leverandørmarkedet, som trenger forutsigbarhet i krav som stilles for å kunne endre sin produksjon.

Innenfor rekvisita og forbruksvarer alene, kjøpte kommunen over 800 miljømerkede produktlinjer til en verdi av mer enn 10 millioner kroner i fjor. Av produktgrupper som kommunen anskaffer med miljømerking, er det enkelte som gir særlig store klimakutt. For møbler og vaskeritjenester, viser analyser at klimagassutslippene fra en svanemerket produksjon er henholdsvis 20 og 30% lavere enn gjennomsnittet i den nordiske bransjen.