Ny policy for miljømerkede innkjøp i København kommune

Københavns kommune er en av Danmarks største offentlige innkjøpere og gjør årlig anskaffelser av varer og tjenester, som rengjøringstjenester mat og bleier, for 8,2 milliarder danske kroner. Bruk av miljømerker har en sentral plass i deres innkjøpspolicy.

I oktober 2017 vedtok København kommune en policy om miljømerker i kommunens anskaffelser og anbud. Vedtaket innebærer at kommunen vil følge anskaffelseslovens regler og etterspørre Svanemerket og EU Ecolabel når de skal anskaffe produkter hvor utvalget av miljømerkede produkter er stort nok til å oppnå konkurranse i anbudet.

Foreløpig handler det om ca. 26 produkt- og tjenesteområder for en årlig kjøpesum på ca. 300 millioner. På noen av disse områdene har København kommune selv innkjøpsavtaler, og på andre områder benyttes rammeavtaler som Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har.

Hvordan gjennomføre vedtaket om miljømerkede anskaffelser?

Vedtaket gjennomføres etter hvert som de ulike innkjøpsavtalene sendes ut på anbud. En kjøpsavtale løper typisk over 2 år med opsjon på 2 x 12 måneders forlengelse, og det kan derfor gå opp til 4 år før vedtak om miljømerker i anskaffelsen er fullt implementert i alle relevante innkjøpsavtaler.

På noen av de eksisterende innkjøpsavtalene er det allerede i dag mulig å kjøpe miljømerkede produkter, så her kan beslutningen iverksettes umiddelbart, forutsatt at det ikke gjør kjøpene vesentlig dyrere. På andre av de eksisterende avtalene undersøkes det i mellomtiden om det er juridisk og økonomisk mulig å oppdatere sortimentet med miljømerkede produkter.

Økt markedsengasjement

Innenfor utvalgte produktområder vil København Kommune sammen med Miljømerking Danmark – og med sparring fra SKI – gå i dialog med markedet å prøve å skape et større tilbud av miljømerkede produkter. Hvert år velges 2-4 områder som det settes spesielt søkelys på gjennom markedsengasjement. I 2018 gjaldt denne satsingen spesielt leker og kontormøbler.

Kategorisering av anskaffelsesområder basert på utbredelsen av miljømerking

Oversikten omfatter bare områder der det er utviklet kriterier for miljømerking med Svanemerket eller EU-Ecolabel. De to tabellene hentet fra København kommune viser både produktkategorier som kan inneholde flere produkter, samt enkeltprodukter.

  • Kategori 1: Mange produkter med Svanemerket eller EU-blomsten.
  • Kategori 2: Flere produkter med Svanemerket eller EU-blomsten.
  • Kategori 3: Få produkter med Svanemerket eller EU-blomsten.
  • Kategori 4: Ingen produkter med Svanemerket eller EU-blomsten.

Bakgrunn for kategoriseringen av anskaffelsesområder

Det er utviklet kriterier for Svanemerket og EU-Ecolabel på en rekke innkjøpsområder som er relevante for anbud i Københavns Kommune. Én anskaffelsesavtale fra Københavns kommune kan inneholde flere av disse områdene. København kommune har utarbeidet en kategorisering av anskaffelsesområdene der det i dag er mulig å få til miljømerking med Svanemerket eller EU-Ecolabel. Kategoriseringen er dynamisk og bør leses som et øyeblikksbilde, da markedet for miljømerkede produkter er i stadig utvikling.

Spesielt for bygge- og anleggsområdet

Københavns Kommune har satt sine egne krav på bygge- og anleggsområdet, som er beskrevet i «Miljø i konstruksjonen» (MBA). I siste versjon av MBA er leverandørene pålagt å bruke materialer som er svanemerket. Kravet gjelder følgende byggematerialer: bygningsplater, tak- og veggsystemer, gulv og gulvbelegg, maling, lim, sparkel og fugemasse. Kravet kan imidlertid fravikes dersom det ikke finnes egnede produkter. Dette er fordi markedet for miljømerkede byggematerialer er begrenset.

Kantinedrift

Københavns kommune krever ikke miljømerkede kantiner. Dette fordi kommunen allerede har en svært høy økologisk prosentandel (90 %) og jobber med mange av de andre aspektene som er en del av kravene til en kantine; f.eks. kjøttfri dag og matsvinn.

Les mer