Libresse vant prisen for beste merkebruker 2021

Stadig flere forbrukere ønsker å ta mer miljøvennlige valg. Ved å svanemerke produktene og bruke merket aktivt i markedsføringen, gjør Libresse det enkelt å ta gode valg når du skal kjøpe dine mest intime produkter.

Katrine Fylling, Libresses kategoriansvarlige for intimprodukter i Norge (midten), mottar prisen for beste merkebruker av administrerende direktør i Miljømerking Norge Cathrine Pia Lund (venstre side) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (høyre side). Foto: Ragnhild Elnæs, Kolonihaven.no

— I en skog av grønne budskap hjelper Svanemerket til med å posisjonere produktene for forbrukerne. Mange produsenter ser potensialet i å bruke myndighetenes eget miljømerke i markedsføringen sin, og jeg blir veldig stolt når jeg ser hvor flinke Libresse er til å bruke Svanemerket, sier Cathrine Pia Lund, direktør i Svanemerket.

– I fjor fikk vi Svanemerket på Libresse-pakningene noe som er et veldig sterkt signal til forbrukerne, og som gjør det enklere å velge grønt når man er i butikken. Vi tror at forbrukerne vil forvente at alle leverandører legger til rette for å gjøre det enkelt for dem å ta gode valg framover, sa Katrine Fylling, Category & Shopper Marketing Manager Intimate Hygiene Norge, Libresse da hun mottok prisen.

Når det gjelder forbrukerkommunikasjon er det viktig å være veldig tydelig. For vår del har det å bruke Svanemerket hjulpet masse, og noe vi har fått god respons på.

Katrine Fylling, Libresses kategoriansvarlige for intimprodukter i Norge.

Eksempler på Libresses bruk av Svanemerket i markedsføring

Merkebrukerprisen ble delt ut på et frokostseminar der resultater fra den store, nordiske forbrukerundersøkelsen Nordic Consumer Sustainability Index 2022 ble presentert. Undersøkelsen viser at forbrukerne mener at det er helt avgjørende at merkeordninger er objektive og uavhengige. Godt over halvparten stoler på at produkter merket med Svanemerket er gode miljøvalg, mens bare 18 prosent stoler på produsentenes egne, private merker.

Juryens begrunnelse

Libresse imponerer med sin svanemarkedsføring gjennom å inkludere merket som en naturlig del i design og kommunikasjon. Svanemerket er tydelig og godt synlig på produktene, og brukes aktivt i forskjellige markedsaktiviteter.

De har blant annet hatt en sterk 360 kampanje med synlighet i butikk, sosiale medier, egen kampanjeside, displayannonser og konkurranse, der fokus har vært Svanemerket og intimprodukter. De har også hatt kampanje i samarbeid med Hold Norge Rent for å sette søkelys på forsøpling av havet.

Gjennom hjemmesider og alle markedsaktiviteter er de flinke til å bygge kunnskap om Svanemerket.