Seminar: Verktøykassa for offentlige anskaffelser

Nettverk for miljømerket innkjøp inviterer deltagere og andre virksomheter til seminar der verktøy som bidrar til grønne valg i offentlige anskaffelser vil presenteres.

 • Tid: Torsdag 12. mai kl 09:00 – 11:45, etterfulgt av lunsj
 • Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo. I tillegg streames samlingen digitalt.
Nettverk for miljømerket innkjøp er en samling av virksomheter som jobber aktivt med miljømerker i anskaffelser.

Målet med seminaret er at innkjøpere skal få grunnleggende kunnskap om verktøy som tilbys og forstå hvordan disse kan brukes i offentlige anskaffelser. Målet med verktøyene er å sikre miljøeffekt gjennom bevisste valg i rammeavtaler og avrop (kjøp) på disse.

Program

 • 09:00-09:05: Velkommen ved Miljømerking Norge
 • 09:05-09:25: Svanemerket og andre miljømerker, Tormod Lien,
 • 09:25- 09:45: Miljøfyrtårn og annen miljøledelse, Øygunn Sundsbø Brynhildsen
 • 09:45-10:05: EPD Norge og andre miljødeklarasjoner, Børge Heggen Johansen
 • 10:05-10:10: Kaffepause
 • 10:15 -10:35: Fairtrade og andre etiske merker, Line Wesley-Holand
 • 10:35-10:55 Ø-merket og andre økologimerker, Marte von Krogh, Debio info/Matvalget
 • 10:55-11:20: DFØs veiledning på grønne anskaffelser, Christine Kihl
 • 11:20-11:45 Diskusjoner og grupper.

Lunsj 11:45