Forsvaret satser på miljømerking i anskaffelser

Med et innkjøpsbudsjett på 14 milliarder kroner vil Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) bruke markedsmakten sin i miljøets tjeneste. Derfor har de blitt medlem av Nettverk for miljømerket innkjøp.

Bærekraft skal inngå som en naturlig del av Forsvarets aktiviteter. Derfor har Forsvarets Logistikkorganisasjon nå blitt medlem i Nettverk for miljømerket innkjøp. Foto: Sivert Brautaset/Forsvaret.

Dette kunne vi lese om i Dagsavisens sak «Forsvaret angriper miljøproblemer med milliardbudsjett» 30. januar 2022.

– Vi kan bekrefte at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i januar i år har inngått avtale om deltakelse i Nettverk for miljømerket innkjøp, sa seniorrådgiver Hans Meisingset i FLO til Dagsavisen.

– Bruk av miljømerking som virkemiddel er et viktig element i avtalen, påpekte han.

Uten å gå i detalj på kommende anbudsprosesser, fortalte Meisingset videre at FLO jevnlig handler inn alt fra undertøy, T-skjorter og feltuniformer til mat, drivstoff, ammunisjon og forbruksmateriell.

Anskaffelser som bidrar til FNs bærekraftsmål

Bakgrunnen til at FLO nå har blitt medlem i Nettverk for miljømerket innkjøp er Forsvarets ønske om å bidra til FNs bærekraftsmål.

– Bærekraft skal inngå som en naturlig del av Forsvarets aktiviteter, sa Meisingset. – I FLO sin miljøstrategi heter det at området anskaffelser og innkjøp representerer et stort potensial for positiv miljøpåvirkning. FLO arbeider for å etterleve regjeringens plan for offentlige anskaffelser. Tilslutning til merkeordninger er en naturlig del av dette, uttalte Meisingset til Dagsavisen.

Det er ikke nytt for Forsvaret å stille miljøkrav i anbud, slik forskrift for offentlige anskaffelser dikterer.

– Men Forsvaret forplikter seg nå sterkere blant annet gjennom avtalen med Nettverk for miljømerket innkjøp og også medlemskap i Etisk Handel Norge. Miljøvern og bærekraft skal inngå i vurderingene ved alle våre anskaffelser, sa Meisingset.

Nye, store deltakere i Nettverk for miljømerket innkjøp

Et tredvetalls store innkjøpsmiljøer fra FLO, KS, Viken, Universitetet i Oslo, Posten og Statsbygg er deltakere i Nettverk for miljømerket innkjøp. Også seks av landets 12 største kommuner er med.

– Dette er virksomheter som ønsker å ta ambisiøse miljøvalg, sa Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. – Vi er veldig glade for at Forsvaret ønsker å øke andelen av mer bærekraftige anskaffelser. At toneangivende offentlige aktører tar slike valg har stor effekt og bidrar til å styrke grønn konkurransekraft i næringslivet.

– Det stilles stadig mer komplekse krav til innkjøpere og vi vet at det kan være vanskelig, selv for store aktører, å ta de gode miljøvalgene. Derfor er det bra at Forsvaret nå tar i bruk verktøy som gjør dette enklere.

Gjør det enklere å stille miljøkrav

I Nettverk for miljømerket innkjøp får deltakerne hjelp til å kartlegge utvalget av miljømerkede produkter og praktisk hjelp til å formulere miljøkrav de kan sette direkte inn i anbudene.

Innkjøperne kan kreve at produktene skal være svanemerket eller være sertifisert med andre type 1 miljømerker. Når det ikke finnes aktuelle produkter som ikke er miljømerket, kan anbudet gi ekstrapoeng til tilbyderne hvis de leverer gode miljøløsninger.

– Det at medlemmene av nettverket til sammen kjøper inn varer og tjenester for flere titall milliarder kroner årlig, bidrar til å sette makt bak miljøkravene som stilles, og dette har gitt gode resultater, fortalte Tormod Lien, markedsrådgiver i Nettverk for miljømerket innkjøp til Dagsavisen.

Grønn vekst i praksis

– 40 prosent av renholdet som gjøres av private virksomheter, er nå svanemerket takket være krav som er stilt av store innkjøpere. Utvalget av miljømerkede produkter er også blitt større på grunn av krav fra innkjøpere, la Lien til.

Telemarksbedriften Søve Fabrikker lager lekeapparater i aluminium. Da Bergen kommune i 2008 sendt ut anbud etter miljømerkede lekeapparater, valgte Søve å sertifisere produktene sine med Norges offisielle miljømerke.

For å klare kravene begynte de å bruke resirkulert aluminium i produksjonen av lekeapparater. Dette gav 95 prosent reduksjon av energiforbruket. Og da Drammen, Asker og Bærum kommune, som alle er medlem i Nettverk for miljømerket innkjøp, skulle finne leverandør av lekeapparater, falt valget på Søve. – Nå følger antakelig flere i bransjen etter Søve Fabrikker, sa Lien til Dagsavisen.