Sirkulær økonomi i fokus i Svanemerkets nye krav til møbler

Svanemerkets krav til møbler har nå blitt strammet inn. De nye kravene skal særlig være med på å fremme sirkulær økonomi – og dermed redusere møblenes klimabelastning.

Svanemerkets nye krav til møbler legger særlig stor vekt på tre av tidens store spørsmål: sirkulær økonomi – og dermed også klima – og FNs bærekraftsmål.

— Svanemerkede produkter skal være blant de miljømessig beste på markedet. Derfor strammer vi jevnlig inn på kravene, slik at de holder tritt med ny kunnskap og utvikling i markedet. På denne måten er Svanemerket med på å bidra til en bærekraftig utvikling. I forbindelse med denne revisjonen har vi satt søkelys på å stramme inn på krav som kan fremme sirkulær økonomi og bærekraftsmålene, sier Jarle Skeidsvoll, direktør i Miljømerking Norge, og utdyper:

— De nye miljøkravene har et sirkulært fokus og fremmer lengre levetid og gjenbruk av materialer. Og fordi 45 prosent av klimabelastningen, ifølge den britiske tenketanken Ellen MacArthur Foundation, kommer fra produksjon og forbruk, er dette også krav som kan bidra til å redusere møblenes klimabelastning.

For eksempel fremmer de nye kravene bruk av bærekraftige fornybare, gjenbrukte og resirkulerte materialer, som fører til en mer effektiv og bærekraftig bruk av ressurser.

Skadelige kjemikalier må ut av materialkretsløpet

De reviderte kravene regulerer både mengden og typen kjemikalier som kan brukes i produksjonen, tilsettes møblene eller brukes til overflatebehandling. Disse kravene øker muligheten for å gjenbruke materialene når møblene er utslitt. Å utelate skadelige kjemikalier fra produkter er svært viktig for å få fart på den sirkulære økonomien. Det er jo ressursene vi ønsker å bruke om igjen – ikke de giftige stoffene.

Designet for sirkulær økonomi

I den sirkulære økonomien er det viktig at materialer og produkter er del av det økonomiske kretsløpet med høyest mulig verdi i lengst mulig tid.

— Svanemerkede møbler er designet med sirkulær økonomi for øyet. Det skal være mulig å demontere møblene for å reparere dem, resirkulere materialene og bruke gjenbrukte eller fornybare materialer. Vi stiller også krav om garanti for at viktige reservedeler skal være tilgjengelige. Samtidig skal møblene ha god kvalitet som følger internasjonale standarder for produktkvalitet og sikkerhet. Å fremme lang produktlevetid reduserer behovet for nye produkter, noe som fører til mer effektiv ressursbruk og lavere klimapåvirkning, sier Jarle Skeidsvoll.

I denne revisjonen har vi lagt særlig vekt på krav som fremmer sirkulær økonomi og bærekraftsmålene.

Jarle Skeidsvoll, direktør i Miljømerking Norge

FNs bærekraftsmål i praksis

En gjennomgang av de nye kravene viser at svanemerkede møbler bidrar til en rekke av FNs bærekraftsmål. Først og fremst gjelder dette mål nr 12 om å sikre ansvarlig forbruk og produksjon. For eksempel stiller Svanemerket emisjonskrav til f.eks. fyllmaterialer og lim, noe som bidrar til et godt innemiljø – og krav om sertifiserte bærekraftige og sporbare treråvarer, som bidrar til bærekraftig forvaltning og effektiv utnyttelse av naturressursene.

Økende interesse for svanemerkede møbler

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke, og nesten 70 virksomheter i Norden har sertifiserte møbler med Svanemerket. Det er 52 prosent flere enn i 2016. Veksten har vært særlig sterk det siste året. Fra 2019 til 2020 steg antallet med 18 prosent.

Den økende interessen for Svanemerket avspeiler seg i det brede utvalget av svanemerkede møbler. Det finnes mange møbler til boliger, som senger, sofaer, bord, barnemøbler, kjøkken- og baderomsinnredninger. Til det profesjonelle markedet er det også bredt utvalg av kontormøbler og møbler til institusjoner.

Webinar om de nye kravene

Virksomheter som ønsker å høre mer om Svanemerkets nye miljøkrav til møbler og innredninger, og om hvordan man får sertifisert møbler, kan melde seg på et webinar den 4. februar.

Fakta om de nye kravene

Kort om svanemerkede møbler og inventar som oppfyller de nye kravene:

  • Har et sirkulært design som fremmer mulighet for reparasjon, resirkulering og bruk av gjenbrukte og/eller fornybare materialer.
  • Grenser for energiforbruk ved produksjon av trebaserte plater og laminat, og lavt energiforbruk i heve-og senkefunksjonen for skrivebord reduserer klimabelastningen.
  • Trematerialer kommer fra lovlig hugst og er sertifisert som sporbart.
  • Minst 70 % av tre-råvarene kommer fra sertifisert bærekraftig skogbruk.
  • Bare stoffer som har gjennomgått Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll kan brukes i produksjonen, tilsettes materialene eller brukes i overflatebehandlingen av møblene. For eksempel kan halogenerte flammehemmere, organiske fluorstoffer eller antibakterielle stoffer ikke brukes.
  • Oppfyller strenge krav til emisjoner/avdamping av skadelige stoffer, noe som er bra for innemiljøet.
  • Har dokumentert god kvalitet, styrke og sikkerhet gjennom internasjonale tester. Dette fremmer lang levetid.
  • Har en garanti på minst 5 eller 10 år (alt etter produkttype), som inkluderer at viktige reservedeler skal være tilgjengelige.

Kontakt

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Les mer