Svanemerket når ut til flere gjennom Brød & Miljø

Miljømerking er et verktøy som gjør det enklere å gjøre grønne ambisjoner om til mer miljøvennlige bygg. For å spre informasjon om dette har Miljømerking nå blitt med i Norske Arkitekters Landsforbunds initiativ Brød & Miljø.

For å kunne sette opp en boligblokk eller bygge en skole trengs et tverrfaglig team av rådgivere, arkitekter og entreprenører. Med stadig større vekt på miljøsertifisering av bygg, øker behovet for kompetanse og kunnskap om dette hos alle de ulike faggruppene. Dette er bakgrunnen for at vi nå har meldt oss inn i nettverket Brød & Miljø.

Her planlegger og gjennomfører vi frokostmøter sammen med andre viktige samfunnsaktører som Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO, Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus. Dette samarbeidet skaper møtepunkter og muligheter for nye samarbeidsprosjekter.

På Miljømerkings første deltakelse på Brød & Miljø den 15. september vil vi presentere våre anerkjente klima- og miljøkrav til rehabilitering av bygg. Samtidig legger vi fram en helt fersk undersøkelse vi har gjort blant byggherrer og entreprenører for å finne ut om de står klare til å bidra til rehabiliteringen av 35 millioner bygg, slik EU har planlagt. Bare 19 % av nordmenn klarer å forklare hva som ligger i begrepet sirkulær økonomi, så hva kan vi forvente av byggebransjen?

Bare seks prosent av entreprenørene sier at flertallet av de største prosjektene er renoveringsprosjekter. Kun for 1% av entreprenørene utgjør rehabilitering mer enn 75% av prosjektene. Møt opp på seminaret og få rede på hva entreprenører, byggherrer og eiendomsutviklere svarer på de andre spørsmålene, og hvorfor det tror utviklingen går sakte.

Blant andre foredragsholdere finner du folk fra Gjenbrukbar AS, Omtre/SirkTre, Zero Emission Studio og Hille Mellbye Arkitekter. Den røde tråden i seminaret er ombruk.

Kontakt

Ingerid Zeiner

teAMLEDER BYGG/miljørådgiver

+47 41514909iz@svanemerket.no

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Fakta om svanemerkede bygg

Per januar 2022 var 22 000 boenheter bygd og 44 000 under bygging som Svanemerket, på nordisk nivå. I det dette skrives har man i tillegg til flere boliger, svanemerket 33 skoler og barnehager, mens like mange er underveis.

Et svanemerket bygg:

  • Er godt isolert og trenger lite energi
  • Gjør at du bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
  • Gir deg godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
  • Sikrer deg en seriøs byggentreprenør

Her finner du svanemerkets krav til bygg