Svanemerket e-handelstransport

De siste årene har vi handlet mer og mer på nettet. Samtidig har klimakrisen forverret seg kraftig. En utfordring med netthandelen er hvordan transporten av varer kan skje mer energieffektivt, med betydelig lavere klimabelastning og med et anstendig arbeidsmiljø.

Nordisk Miljømerking har utviklet forslag til miljøkrav for et helt nytt område: E-handelstransport. Målet er å gi forbrukere mulighet til å velge mer bærekraftig transport av varene de har kjøpt på nettet. Forslaget til krav er nå sendt på offentlig høring i hele Norden.

Formålet med miljøkravene er å tilby nettbutikkene et nordisk, troverdig leveringsalternativ. Svanemerket er det første miljømerket av sitt slag som går inn på netthandelstransport, et område som er forbundet med høy risiko for grønnvasking.

Nordiske transport- og logistikkbedrifter kan søke om å sertifisere tjenesten sin med Svanemerket. Da kan de tilby nettbutikkene en svanemerket leveringsmulighet de kan bruke i de nordiske landene. Når forbrukerne fullfører netthandelen sin, kan de velge et mer bærekraftig leveringsalternativ som er godkjent av en velkjent og troverdig tredjeparts miljøsertifisering.

– Svanemerket er et miljømerke som ser på hele livssyklusen til et produkt. I denne forbindelsen betyr det for eksempel effektiv transport, høy andel elektriske kjøretøy og bruk av fornybart drivstoff. Miljøkravene vil også bidra til mer klimaeffektive transportløsninger over tid, både på grunn av bedre logistikk, bruk av flere ulike transporttyper (intermodal transport) og litt lengre leveringstid. Alt for å gi grunnlag for økt bærekraft i transportnettverket, sier Aina Seland, miljøfagsjef i Miljømerking Norge.

Svanemerket gjør det enkelt for forbrukere, næringsliv og andre organisasjoner å bidra til det grønne skiftet. Dette prosjektet er en del av Nordisk Ministerråds prosjekt Bærekraftig livsstil i Norden.

Veien fram mot svanemerket e-handelstransport

Arbeidet med svanemerket e-handelstransport er utført i dialog med ulike aktører og med ønske om å tilby forbrukerne en troverdig merkeordning. Arbeidet har resultert i et rammeverk for mer bærekraftig transport som alle aktører kan benytte seg av. Svanemerket er en av verdens strengeste miljømerkeordninger, og bare de beste produktene og tjenestene klarer å oppnå sertifisering.

Kontakt

Aina Seland

miljøfagsjef svanemerket

+47 98645874as@svanemerket.no

Anne-Grethe Henriksen

Markeds- og kommunikasjonssjef

+47 91324541agh@svanemerket.no

Fakta om svanemerket e-handelstransport

  • Redusert klima- og miljøpåvirkning: Gradvis strengere krav til bruk av fornybart drivstoff (palmeolje og PFAD er ikke tillatt). Rapportering av klimanytte og forbedringer over tid. Kjøretøyflåte med god kvalitet og langsiktig målsetting om å kjøpe inn mer bærekraftige kjøretøy.
  • Effektiv og koordinert transport: Krav til energieffektivitet. Leveransen kan ta litt lenger tid for å gi mulighet til å koordinere transporten og øke bærekraften. Premiering av fleksible (intermodale) løsninger og innovasjon. Finansielle insentiver for å redusere mengden av emballasje.
  • Sosialt ansvarlig: Krav til sikre ansettelsesformer. Gode arbeidsforhold og forebyggende arbeid med trafikksikkerhet.

Les mer