Høring: Forslag til miljøkrav for svanemerking av e-handelstransport

Forslag til miljøkrav for e-handelstransport er nå ute på offentlig høring. Dette er en helt ny produkttype for Nordens offisielle miljømerke. Du kan si din mening innen 31. august.

Krav til svanemerket e-handelstransport er nå ute på høring. En slik tjeneste må oppfylle strenge obligatoriske krav for at leveransene kan skje mer energieffektivt, med betydelig lavere klimabelastning og med ordnede arbeidsforhold.

Nordisk miljømerking har utarbeidet krav til en helt ny produkttype: Transport av leveranser fra netthandel. En svanemerket e-handelstransport må oppfylle strenge obligatoriske krav slik at leveransene kan skje mer energieffektivt, med betydelig lavere klimabelastning og med ordnede arbeidsforhold. Formålet med miljøkravene er å gi forbrukere mulighet til å velge mer bærekraftig transport av varer kjøpt i nettbutikker.

Det er nordiske transport- og logistikkbedrifter som skal kunne søke om å sertifisere tjenesten sin med Svanemerket — når kravene eventuelt blir vedtatt på et senere tidspunkt.

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesielt til følgende punkter:

  1. E-handelstransport og transport av andre varer (stykk- og partigods) transporteres mer eller mindre integrert. Vedlegg 3 inneholder fordelingsprinsippene som kan brukes til å differensiere e-handelstransport så langt som mulig.
  2. Å levere i tynt befolkede områder og i nordlige deler byr på større utfordringer når det gjelder elektrifisering og fornybart drivstoff. I O11 er det derfor ulike grenseverdier for hjemlevering.
  3. En rekke krav inneholder grenseverdier/nivåer. Et enkelt beregningsverktøy (STEP) er utviklet, der bl.a. drivstoffvolumer (på komponentnivå), antall forsendelser mv. legges inn på søknadstidspunktet og deretter årlig. STEP brukes til krav O5-O7 og vedlegg 2 til kriteriene inneholder instruksjoner og regler for bruk.
  4. Fornybart drivstoff må være laget av bærekraftige råvarer, se krav O8.
    Biproduktet PFAD fra palmeoljeproduksjon vurderes som et restprodukt av finske myndigheter, mens de andre nordiske landene klassifiserer PFAD som et biprodukt. Dette betyr at i Finland kan biodiesel (inkludert lavblandings fossil diesel) inneholde PFAD.
  5. Selv om Svanemerket er svært godt kjent blant forbrukere i Norden, kreves det en tekst som forklarer hva det innebærer at en leveranse er svanemerket i tilknytning til
    Svanemerket, se krav O19.

Vil du vite mer? Bli med på webinar

Det vil bli arrangert webinar den 20. juni kl. 13.00-14.30 (på svensk/skandinavisk) og den 19. august kl 09.00-10.00 (på engelsk) for å presentere og diskutere høringsforslaget. De som ønsker å delta bes sende en påmelding post@svanemerket.no for å motta lenke til webinaret.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Aina Seland, as@svanemerket.no, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 31. august 2022 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Aina Seland

miljøfagsjef svanemerket

+47 98645874as@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Proposed criteria (pdf)

Background document (pdf)

Beregningsark/Calculation Sheet (xls)