Global Ecolabelling Network

Verdensomspennende nettverk av type 1 miljømerker.

Alle type 1 miljømerkene i verden – mer enn 30 i tallet – er medlem i Global Ecolabelling Network (GEN). GENs formål er å bidra til mindre miljøbelastning ved å forbedre, promotere og utvikle miljømerking av produkter og tjenester.

Dette gjør GEN

  • GEN legger til rette for samarbeid, informasjonsutveksling og standardisering av arbeidsmetoder mellom medlemmene
  • Deltar i internasjonale organisasjoner for å promotere miljømerking
  • Oppmuntrer til økt etterspørsel etter – og tilgang på – mer miljøvennlige varer og tjenester

GEN er ledet av Nordisk Miljømerkings internasjonale ekspert Bjørn-Erik Lønn (Norge).

Bjørn-Erik Lønn

seniorrådgiver internasjonale spørsmål

+47 95855871bel@svanemerket.no