Om Stiftelsen Miljømerking i Norge

Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og Blomsten i Norge. Miljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering.
Tekst

Miljømerking er en stiftelse som  myndighetene opprettet i 1989 for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge.

Miljømerking ledes av et styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Vårt organisasjonsnummer/foretaksnummer er 971 279 362 MVA