Mikroplast

Mikroplast er et stort og mye omtalt miljøproblem. Hva gjør Svanemerket med det?

Mikroplast som flyter under vannoverflaten
Mikroplast er en samlebetegnelse på plastbiter som er mindre enn 5 millimeter. Den kan enten være produsert for å bli brukt i f.eks. kosmetikk, eller den kan oppstå når plast slites ned av vær og vind. Foto: GettyImages

Det finnes to typer mikroplast: Den som er laget i mikrostørrelse i utgangspunktet, og den som brytes sakte ned til plastpartikler som er mindre enn 5 millimeter. Mikroplasten er et alvorlig problem for alt liv i havet. Skadelige kjemikalier kleber seg til de ørsmå plastbitene og kommer seg inn i næringskjeden der de kan skape store problemer for alle slags skapninger – også mennesker.

«I Norge er mikroplast også påvist både i ferskvann, jord og avløpsslam.(…) Undersøkelser viser at det største avløpsrenseanlegget i Norge hver time får inn over én milliard bittesmå plastbiter. Selv om de mest avanserte renseanleggene kan holde tilbake mellom 87 og 97 prosent av de større mikroplastpartiklene, vil flere millioner mikroplastpartikler slippes ut per time med avløpsvannet.

Mikroplasten som blir renset ut, og dermed ikke renner rett ut i havet, havner blant annet i avløpsslammet. Fordi avløpsslam brukes på grøntarealer i Norge, vil derfor mikroplasten som renses ut likevel kunne spres i naturen.» (Kilde: Miljøstatus)

Svanemerket og mikroplast

Svanemerket tar mikroplast-problemet alvorlig og prøver å begrense bruen av mikroplast der vi kan. Vi bruker et føre-var-prinsipp og forbyr tilsatt mikroplast i produkter med Svanemerket. Svanemerket støtter opp under generelle tiltak for å redusere plastavfall. Når det kommer ny kunnskap om hvordan man kan begrense frigivelse av mikroplast, er dette tiltak vi vil vurdere å innføre.

I dag er mikroplast utelukket fra svanemerkede håndoppvaskmidler og andre vaskemidler.

Når det kommer ny teknologi som hindrer spredning av sekundær mikroplast (altså mikroplast som oppstår når produktet brukes), vil vi vurdere å ta inn dette i kravene våre. Allerede i dag stimulerer vi vaskerier som har satt inn mikroplast-reduserende tiltak.

Les mer