Bruksfasen

Som forbrukere er det bruksfasen vi har det næreste forholdet til. Hvordan påvirker produktet deg? Har det god kvalitet, så du kan bruke det lenge? Dette er viktige områder å stille krav til for Svanemerket.

En person jobber på en laptop som står på et bord av tre.
Et godt produkt skal fungere slik det er ment og ha god kvalitet samtidig som det ikke inneholder skadelige kjemikalier eller bruker store mengder strøm. Foto: GettyImages

Vi er omgitt av produkter til alle døgnets tider. I bruksfasen handler det for eksempel om at produktene rundt deg – malingen på veggene dine, stoppen i madrassen din, kremen du smører deg med – ikke skal avgi kjemikalier som kan gi deg allergi eller annen helseskade.

De svanemerkede produktene skal fungere slik de er tenkt og ha minst like god kvalitet som andre sammenlignbare produkter. Produkter som har god kvalitet og lang levetid – og som kan repareres – kan bidra til lavere forbruk. Det er utrolig viktig for å redusere trykket på naturen og senke klimabelastningen.

Eksempler på krav Svanemerket stiller til bruksfasen:

  • Møbler: Krav til sikkerhet, stabilitet, kvalitet og holdbarhet. Møblene kan ikke inneholde kjemikalier som ftalater, tungmetaller, halogenerte flammehemmere eller fluorstoffer. Maling eller annen overflatebehandling kan ikke inneholde stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende.
  • Tekstiler: Skal holde på fargen både når tøyet er vått og tørt, og krympe lite. Møbelstoff skal dokumentere høy slitestyrke.
  • Bygg: Et svanemerket bygg bruker lite energi i bruksfasen. Det er også strenge krav til ventilasjon, fuktsikring og avgassing av skadelige kjemikalier både fra byggematerialer og de kjemiske produktene som brukes i bygget (lim, fugemasse etc)

Mer om livsfaser