Produksjonsfasen

I produksjonsfasen blir råvaren bearbeidet til et produkt. Ofte går det med mye energi, vann og kjemikalier. Skal vi klare å redusere miljøbelastningen, er det viktig å ha gode tiltak her.

Mann som pusser et stykke tre.
Produksjonsfasen gjør naturressursen om til et produkt. Ofte går det med mye energi og kjemikalier til dette, og arbeidsforholdene kan være ganske varierte. Derfor stiller Svanemerket mange krav til denne fasen. Foto: GettyImages.

Etter at råvaren er høstet fra naturen, blir den bearbeidet i fabrikker. Ved hjelp av energi, vann, kjemikalier og arbeidskraft forvandles råvaren til et ferdig produkt. Dette er en avgjørende fase for hvor miljøvennlig produktet er. Derfor stiller Svanemerket mange og strenge krav til produksjonsfasen.

Kravene skal sørge for at produksjonen belaster miljøet minst mulig. Noen krav begrenser forbruket av ressurser, noe som er svært viktig for å bidra til en økonomi som opererer innenfor planetens tålegrenser. Andre krav begrenser bruken av energi, som er svært viktig for å redusere klimabelastningen. Kravene regulerer også fabrikkens utslipp til vann, jord og luft lokalt for å unngå forurensing.

I tillegg stiller Svanemerket svært strenge krav til bruk av kjemikalier i produksjonsprosessen. Både mengden og typen kjemikalier kontrolleres strengt. Miljøgifter er forbudt i svanemerkede produkter, dette er giftige stoffer med svært skadelige egenskaper. De er miljøskadelige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige. Vi utelukker så langt det er mulig stoffer som ikke brytes ned i naturen og som samtidig er giftige for vannlevende organismer.

Internasjonalt regelverk

Når vi utvikler kjemikaliekravene til Svanemerket, baserer vi oss på testresultater og div EU-regelverk – i tillegg til norsk regelverk. Vi forbyr generelt stoffer som er på Kandidatlista, en del av EUs kjemikalieregelverk (REACH), og som lister opp særlig skadelige kjemikalier.

Strenge kjemikaliekrav avgjørende for sirkulær økonomi

Å stille strenge krav til kjemikalier er viktig både for å unngå skader på miljø og helse, men også for å bygge opp under den sirkulære økonomien. Kongstanken her er jo å bruke materialene fra produktene våre igjen og igjen, slik at behovet for å utvinne enda mer ressurser fra naturen går drastisk ned. Men vi kan ikke gjenbruke materialer som er fulle av miljøgifter. De må fases ut. Svanemerket er et verktøy for det.

Eksempler på krav Svanemerket stiller i produksjonsfasen:

  • Tekstiler: Krav til rensing av utslippsvann fra produksjonen. De kjemikaliene som brukes til for eksempel vasking og farging, må kunne brytes ned i vann. Da gjør de ikke skade.
  • Bygg: Krav til kjemikalier i alle slags byggematerialer, noe som både reduserer miljøbelastningen, bedrer arbeidsmiljøet på byggeplassen og innemiljøet til dem som skal oppholde seg i bygget. Å fase ut problematiske kjemikalier er en forutsetning for å få på plass en sirkulær økonomi.
  • Møbler: Krav til lavere energibruk i produksjonen av trebaserte plater (til for eksempel hyller, innredninger etc). Å redusere energiforbruket er et svært viktig klimatiltak.

Mer om livsfaser