Svanemerket er et helhetlig miljømerke

Svanemerket er et helhetlig miljømerke. Hva betyr det?

Svanemerket, det offisielle miljømerket i Norge og de andre nordiske landene, gjør en helhetlig vurdering av produktets vei fra A til Å og alle de relevante miljøproblemene som oppstår underveis. Foto: GettyImages, Miljømerking Norge

Noen merkeordninger viser hvordan et produkt scorer på én faktor, for eksempel viser energimerkingen på kjøleskap at det bruker så og så mye energi. Og det er jo greit, hvis det er det du vil ha svar på.

Men en enkelt faktor avgjør jo ikke alene hvor miljøvennlig et produkt er. Svanemerket tar derfor for seg hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis.

Det er dette helhetsperspektivet som skiller Svanemerket mest fra mange andre miljømerker.

Rent formelt er Svanemerket et type 1 miljømerke.

Hva betyr «livssyklus»?

Ofte tenker vi ikke så mye over tingene vi har rundt oss. De bare er der. Men de har en lang historie bak seg før de havner på kontoret eller i stua di. Bordet du sitter ved er kanskje laget av tre. En gang var treet en del av økosystemet i en stor skog, og mye har skjedd med det inntil det havnet hos deg.

For å avgjøre om et produkt virkelig er et godt miljøvalg, må vi vite mye om hvordan det er produsert – fra A til Å.

«Alle relevante miljøproblemer» – hva betyr det?

Hva er det som avgjør om et produkt er miljøvennlig eller ikke? Er det én faktor som er utslagsgivende? For eksempel hvor mye energi kopimaskinen bruker under bruk, eller om bomullen i jeansen er økologisk eller om skrubbekremen inneholder mikroplast eller ei.

Svanemerket er et helthetlig miljømerke, og ser på alle de utslagsgivende faktorene samtidig. Vi vurderer miljøbelastningen for alle de relevante faktorene, veier dem opp mot hverandre, og formulerer krav som reduserer miljøbelastningen der det betyr mest.

Hvilke faktorer som er mest relevante varierer litt med de ulike produktgruppene. I produksjon av papir er for eksempel energiforbruk i bearbeidingen av trevirket kjempeviktig. Mye av miljøbelastningen ligger her, og derfor stiller Svanemerket strenge krav til det.

Når det gjelder rengjøringsmidler er ikke energiforbruk i selve produksjonen så sentralt, derimot er kjemikalienes mulige effekter på helse og miljø svært viktig. Derfor stiller vi strenge krav på dette området her.

Hvilke faktorer som er mest sentrale i de ulike produktgruppene, og hvordan kravene faktisk er formulert, finner du i Svanemerkets kravdokumenter.

Les mer om miljøproblemene Svanemerkets krav adresserer