Miljøkrav ved anskaffelse av byggevarer

Byggebransjen står for cirka 40 prosent av ressursbruken, generert avfall og forbruk av energi i Norge. Ved å etterspørre og kjøpe byggevarer med det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at holdbart trevirke, trefiberplater og sponplater er merket med Svanemerket, Blå Engel eller EU Ecolabel.

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier vektet 20-30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger som EU Ecolabel eller Blå Engel vil også gi full uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC og ASI vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav sikrer:

For svanemerkede bygninger og fasadeplater med tre, gjelder følgende:

For svanemerkede bygningsplater for innendørs bruk:

Mer om miljøkravene som må dokumenteres oppfylt for de forskjellige produktkategoriene innenfor byggevare her:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av byggevarer kan bli miljømerket

Svanemerkets krav omfatter blant annet produkter som:

Andre merkeordninger innenfor byggevarer

Tilsvarende merker

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier

  • FSC/PEFC
  • ASI
  • Greenguard
  • M1
  • Emicode I

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no