Kom i gang med grønne innkjøp

Å ta hensyn til klima- og miljø i profesjonelle anskaffelser er vanskelig, men det kan forenkles. Her gir vi deg gode råd til hvordan du kan komme i gang.

Utvikle en miljøpolicy for anskaffelser

Sørg for å utvikle gode måleparametere, interne rutiner og retningslinjer, slik at det er konkretisert hvordan dere måler effekt, hvilke miljøkrav dere stiller, og at dere følger opp klima- og miljømålene.

Vurder klima- miljøbelastningen ved hver anskaffelse

Vurder nøye din virksomhets faktiske behov for hver anskaffelse dere gjør. Kan dere kjøpe inn brukte varer, leie i stedet for å eie eller redusere antall? Vurder også om dere kan gjennomføre en innkjøpsprosess sammen med andre oppdragsgivere.

Still krav til klima og miljø: Sjekk om de offisielle miljømerkene er relevante for anskaffelsesområdet

Dersom dere skal kjøpe nye varer eller tjenester og det er mulig å miljømerke disse, anbefaler vi å etterspørre miljømerkede varer og tjenester. Da sikrer du deg produkter som er kvalitetssikret av en uavhengig tredjepart, og som lever opp til strenge krav til klima- og miljøhensyn i et livsløpsperspektiv.

Vi har utviklet et verktøy hvor du finner ferdige formuleringer til bruk av miljømerker i anskaffelser, som kan kopieres inn i konkurransegrunnlag:

Anbudsområder der de offisielle miljømerkene ikke har utviklet miljøkrav

Trenger din virksomhet hjelp eller inspirasjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning innen grønne anskaffelser.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Trude Ertresvåg

leder profesjonelle anskaffelser

+47 90 80 58 39te@svanemerket.no