Kom i gang med grønne innkjøp

Å ta hensyn til klima og miljø i innkjøp og anskaffelser kan være vanskelig, men det er heldigvis mulig å forenkle det. Det er mange private og offentlige virksomheter som har kommet langt og som har mye erfaring med grønne innkjøp. Å etterspørre miljømerkede varer og tjenester er en enkel og trygg måte å sikre gode og miljøvennlige anskaffelser.

Vi har samlet innspill og erfaringer og laget et forslag til hvordan du enkelt kan komme i gang.

Lag en miljøpolicy

En miljøpolicy kan være en del av en anskaffelsesstrategi. Den skal gjenspeile virksomhetens prioriteringer og det er derfor viktig at den er forankret hos ledelsen. Ledelsesforankring bidrar til at det blir enklere å bruke policyen i daglig arbeid, fordi den er en klar instruks fra ledelsen til hvilke valg som skal tas ved gjennomføring av anskaffelser / innkjøp.


Miljøpolicyen må være lett tilgjengelig og godt synlig i virksomheten, både for ansatte og leverandører. Den bør være konkret og inneholde måleparametre (KPI) slik at det er enkelt å måle effekt og fremdrift fra år til år.

  • Miljøpolicy gir medarbeidere og arbeidsgruppe retningslinjer for hvordan miljø skal prioriteres og vektlegges i innkjøp og anskaffelser.
  • Miljøpolicy gir viktig forutsigbarhet til leverandørmarkedet om hvilke krav virksomhetene stiller.
  • Miljøpolicy gir informasjon til eksterne interessenter om hvordan virksomheten jobber for å ta gode miljøvalg.

Lag en handlingsplan

Når miljøpolicyen er etablert er det viktig å lage en handlingsplan som viser hvordan miljøpolicyen skal følges opp i praksis. En handlingsplan bør være konkret og oppdateres minst én gang i året. Den skal gi oversikt over planlagte anskaffelser og andre aktiviteter som skal gjennomføres det neste året, og hvordan miljø skal prioriteres i den enkelte anskaffelse.

Still krav til klima og miljø: Sjekk om de offisielle miljømerkene er relevante for anskaffelsesområdet

Dersom dere skal kjøpe nye varer eller tjenester og det er mulig å miljømerke disse, anbefaler vi å etterspørre miljømerkede varer og tjenester. Da sikrer du deg produkter som er kvalitetssikret av en uavhengig tredjepart, og som lever opp til strenge krav til klima- og miljøhensyn i et livsløpsperspektiv.

Vi har utviklet et verktøy hvor du finner ferdige formuleringer til bruk av miljømerker i anskaffelser, som kan kopieres inn i konkurransegrunnlag:

Anbudsområder der de offisielle miljømerkene ikke har utviklet miljøkrav

Trenger din virksomhet hjelp eller inspirasjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning innen grønne anskaffelser.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no