Miljøpolicy for anskaffelser

En innkjøpspolicy består av generelle prinsipper for organisasjonens anskaffelser.

En miljøpolicy for anskaffelser er et signal til:

  • Innkjøpere om hvordan de skal prioritere klima og miljø. Policyen uttrykker ledelsens støtte.
  • De ansatte får trygghet i hvordan organisasjonen skal ta hensyn til klima og miljø. 
  • Leverandørene som organisasjonen stiller miljøkrav til får signaler i hvilken retning markedet går. 

En innkjøpspolicy må være godt synlig for å påvirke innkjøpere, ansatte og leverandører i deres arbeidshverdag. Policyen bør også være konkret nok til at ansatte forstår hvordan de skal omsette den til praksis, og hvorfor den er formulert slik den er. Opplæring i prinsippene er viktig for å etterleve policyen i virksomheten.

Miljømerker fungerer som svært gode måleparametere slik at virksomheten enklere kan måle effekt fra år til år. Det blir dermed enkelt å kommunisere at dere stiller konkrete krav til klima og miljøbelastning.

Forslag til miljøpolicy for anskaffelser

Forslag til innkjøpspolicy for mer klima og miljøvennlige anskaffelser:

Miljøpolicy for anskaffelser

Virksomhet X forplikter seg til å kjøpe inn varer og tjenester som belaster miljøet og samfunnet minst mulig. Det skal gjøres ved å;

  • Etterspørre innovative, bærekraftige løsninger til behovet som skal dekkes, slik som gjenbruk, redesign, reparasjonsordninger etc.
  • Kreve at leverandørene har et miljøstyringssystem
  • Etterspørre og kjøpe miljømerkede produkter med Svanemerket eller tilsvarende miljømerke.
  • Etterspørre og kjøpe produkter med Fairtrade eller annen sosial standard.
  • Etterspørre og kjøpe kortreist, økologisk og vegetarisk mat så langt det lar seg gjøre.
Vellykket kopiéring!

Hvis dere ønsker å forklare hvorfor dere har valgt å benytte miljømerking som verktøy, kan dette være en måte å gjøre det på:

Type 1 miljømerker

Virksomhet X har valgt å benytte miljømerker type 1 som hjelpemiddel til å sikre lavere klimautslipp og minimalt med forurensning og ressurssløsing. Miljømerker som de offisielle miljømerkene Svanemerket og EU-Ecolabel er uavhengige parter som setter krav i hele livsløpet til varer og tjenester, kontrollerer komplisert dokumentasjon og gjennomfører kontrollbesøk hos produsenter rundt i hele verden. Vi ønsker å utnytte forenklingen og miljøgarantien som ligger i dette.

Vellykket kopiéring!

Trenger din virksomhet hjelp eller inspirasjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning innen grønne anskaffelser.

Elisabeth von Krogh

rådgiver anskaffelser

+47 41489219evk@svanemerket.no

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no