Miljøpolicy for anskaffelser

En innkjøpspolicy består av generelle prinsipper for organisasjonens anskaffelser.

En miljøpolicy for anskaffelser er et signal til:

  • Innkjøpere om hvordan de skal prioritere klima og miljø. Policyen uttrykker ledelsens støtte.
  • De ansatte får trygghet i hvordan organisasjonen skal ta hensyn til klima og miljø. 
  • Leverandørene som organisasjonen stiller miljøkrav til får signaler i hvilken retning markedet går. 

En innkjøpspolicy må være godt synlig for å påvirke innkjøpere, ansatte og leverandører i deres arbeidshverdag. Policyen bør også være konkret nok til at ansatte forstår hvordan de skal omsette den til praksis, og hvorfor den er formulert slik den er. Opplæring i prinsippene er viktig for å etterleve policyen i virksomheten.

Miljømerker fungerer som svært gode måleparametere slik at virksomheten enklere kan måle effekt fra år til år. Det blir dermed enkelt å kommunisere at dere stiller konkrete krav til klima og miljøbelastning.

Forslag til miljøpolicy for anskaffelser

Forslag til innkjøpspolicy for mer klima og miljøvennlige anskaffelser:

Miljøpolicy for anskaffelser

Virksomhet X forplikter seg til å kjøpe inn varer og tjenester som belaster miljøet og samfunnet minst mulig. Det skal gjøres ved å;

  • Etterspørre innovative, bærekraftige løsninger til behovet som skal dekkes, slik som gjenbruk, redesign, reparasjonsordninger etc.
  • Kreve at leverandørene har et miljøstyringssystem
  • Etterspørre og kjøpe miljømerkede produkter med Svanemerket eller tilsvarende miljømerke.
  • Etterspørre og kjøpe produkter med Fairtrade eller annen sosial standard.
  • Etterspørre og kjøpe kortreist, økologisk og vegetarisk mat så langt det lar seg gjøre.
Vellykket kopiéring!

Hvis dere ønsker å forklare hvorfor dere har valgt å benytte miljømerking som verktøy, kan dette være en måte å gjøre det på:

Type 1 miljømerker

Virksomhet X har valgt å benytte miljømerker type 1 som hjelpemiddel til å sikre lavere klimautslipp og minimalt med forurensning og ressurssløsing. Miljømerker som de offisielle miljømerkene Svanemerket og EU-Ecolabel er uavhengige parter som setter krav i hele livsløpet til varer og tjenester, kontrollerer komplisert dokumentasjon og gjennomfører kontrollbesøk hos produsenter rundt i hele verden. Vi ønsker å utnytte forenklingen og miljøgarantien som ligger i dette.

Vellykket kopiéring!

Trenger din virksomhet hjelp eller inspirasjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning innen grønne anskaffelser.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no