Kravspesifikasjon fremfor 30% vekting

Hovedregelen i offentlige anskaffelser er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30%. Kravspesifikasjon kan benyttes dersom man kan begrunne at det gir en bedre klima- og miljøeffekt.

Fra 1.1.2024 ble § 7-9 i Forskrift om offentlige anskaffelser endret, slik at hovedregelen nå er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 %. Tildelingskriteriet kan erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt. Dette må begrunnes. DFØ anbefaler at begrunnelsen legges i kunngjøringsskjemaet.

Du kan få tips og gode råd om hva begrunnelsen bør inneholde i DFØ sin veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Eksempel på begrunnelse

DFØ sin veiledning inneholder flere eksempler på hvordan man kan begrunne at kravspesifikasjon vil gi en bedre klima- og miljøeffekt. For møbler har DFØ følgende begrunnelse:

«… Svanemerket har for eksempel 165 underliggende krav i sitt kriteriesett for møbler. Andre typer krav og kriterier som er vanlig å stille i offentlige møbelanskaffelser, vil bare kunne dokumentere at noen få av disse kravene er oppfylt, og vil derfor ikke ha en like høy klima- og miljøeffekt.

Ved anskaffelser av nye møbler vil man derfor sikre bedre klima- og miljøeffekt ved å stille krav til type 1 miljømerker, enn gjennom bruk av tildelingskriterier, forutsatt at markedet er modent, og kan levere på kravet. Dette fordi man selv med minimum 30 prosent vekting av miljømerking type 1 risikerer at pris blir utslagsgivende i konkurransen, og at man dermed ender opp uten miljømerkede produkter.»

Argumentasjon kan tilpasses og benyttes som begrunnelse også på andre produktområder, for å underbygge bruk av miljømerking som krav i kravspesifikasjon og kontrakt. Ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand til å formulere begrunnelser på andre områder enn det du finner i DFØ sin veileder.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no

Les mer

Se alle