Miljøkrav ved anskaffelse av faste byggevarer

Byggebransjen står for cirka 40 prosent av ressursbruken, generert avfall og forbruk av energi i Norge. Ved å etterspørre og kjøpe byggevarer med med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede produkter
 • Hvilke typer av byggevarer kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger innenfor byggevarer

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Ta gjerne kontakt om dere vurderer varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om byggevarer merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger som EU Ecolabel eller Blå Engel vil også gi full uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil FSC, PEFC, ASI, M1, Emicode (EC1 og EC1 plus) gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav sikrer:

 • Begrenset energiforbruk gjennom hele produksjonen
 • Stor andel resirkulert eller fornybart materiale
 • Ingen eller redusert bruk av formaldehyd og organiske løsningsmidler
 • Sikrer at kvalitet og egenskaper blir dokumentert

For svanemerkede bygninger og fasadeplater med tre, gjelder følgende:

 • Tre fra bærekraftig skogbruk
 • For svanemerkede gipsplater: Bruk av resirkulerte materialer

For svanemerkede bygningsplater for innendørs bruk:

 • Kjemiske og utslippskrav som sikrer et sunt inneklima

Kravene som må oppfylles for å svanemerke en byggevare innenfor ulike produktkategorier:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av byggevarer kan bli miljømerket

Svanemerkets krav omfatter blant annet produkter som:

Andre merkeordninger innenfor byggevarer

Tilsvarende merker

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no