Miljøkrav ved anskaffelse av sko

Produksjon av fottøy forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier. Ved å etterspørre og kjøpe fottøy med med type 1 miljømerker som EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • EU Ecolabels miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke typer av fottøy kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor fottøy

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår bruke tildelingskriterier for denne typen anskaffelser.

Tildelingskriterier 

Tildelingskriterier miljø vektet 30% 

Under tildelingskriteriet «miljø» vil oppdragsgiver vektlegge om varen er merket med EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi full uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil Økotex 100 gi 25 % uttelling i forhold til EU Ecolabel. 

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentesen som berører poengberegning (siste setning i formuleringen under).

Dokumentasjonskrav 

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp. 

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.  

Vellykket kopiéring!

EU Ecolabels miljøkrav

EU Blomstens krav til fottøy oppfyller en rekke miljø-, og kvalitetskrav. Merkeordningen stiller krav til alle trinn i produksjonen.

Miljømerket fottøy skal blant annet oppfylle følgende krav: 

  • Fottøyet skal være laget av materialer som er fremstilt på en bærekraftig måte
  • Reduksjon i forurensende prosesser i produksjon
  • Produktene skal inneholde minimum mengde farlige kjemikalier
  • Produktene er testet for levetid og kvalitet

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan miljømerkes

EU Blomstens krav til fottøy omfatter produkter av som er laget for å beskytte eller dekke føtter med en såle som er designet for å være i kontakt med underlag. Produkter til både privat og offentlig bruk kan miljømerkes.

Andre merkeordninger på fottøy

Det finnes ingen tilsvarende merkeordninger.

Merkeordninger som kan gi noe uttelling ved tildelingskriterier: Økotex 100.

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no