Slik blir du med

Det er noen kriterier som skal oppfylles før man som virksomhet kan bli deltaker i Nettverk for miljømerket innkjøp.

Deltakere i Nettverket forplikter seg til å:

  • Ha en offentlig tilgjengelig miljøpolicy for anskaffelser der miljømerker type 1 er nevnt som en prioritet.
  • Sikre vekst i andel miljømerkede innkjøp år for år og hvert år rapportere på måloppnåelse.

Hvis en bedrift som ønsker å bli deltaker, selv tilbyr produkter som kan sertifiseres som Svanemerket eller EU Ecolabel, skal produktene sertifiseres for å oppnå medlemskap.

Årlig deltakeravgift:

Den årlige deltakeravgiften fastsettes av Miljømerking og avhenger av type deltagelse:

  • Premium: 42 000 NOK
  • Basis: 24 000 NOK
  • Mini: 16 000 NOK (for virksomheter med færre enn 15 ansatte og/eller lisensinnehavere)

Vil du vite mer om Nettverk for miljømerket innkjøp?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med grønne anskaffelser og kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no