Hvorfor bli medlem i Nettverk for miljømerket innkjøp?

Nettverk for miljømerket innkjøp er en samling av offensive virksomheter som ønsker å jobbe aktivt med miljømerker i anskaffelser. Nettverket består i dag av både offentlige og private innkjøpere.

Logoen til Nettverk for miljømerket innkjøp

Nettverket tilbyr assistanse til å anskaffe miljømerkede produkter. Assistansen inkluderer markedsanalyser, forslag til formuleringer i konkurransegrunnlag, og eventuell evaluering av miljøkrav og kriterier i tilbudene.

Som en stor offentlig innkjøper anerkjenner vi etablerte og seriøse miljømerker, og gir disse uttelling i våre anbud. Bruk av miljømerker er et effektivt verktøy og et viktig miljømessig tiltak for oss.

Gunda Djupvik, Arbeids- og velferdsetaten NAV

Deltakelse gir mulighet for å profilere seg på miljøhensyn ved innkjøp og skape økt miljøkunnskap og motivasjon internt. Vi arrangerer seminarer om aktuelle tema, sender ut nyhetsbrev og kårer beste innkjøper.

En konsistent bruk av de offisielle miljømerkene i anskaffelser over tid gir et tydelig signal til markedet, bedre forutsigbarhet for miljøbevisste leverandører og ikke minst et klart konkurransefortrinn for disse leverandørene, slik det politisk er ønsket på veien mot det Grønne Skiftet.

Hva kan Nettverk for miljømerket innkjøp konkret gjøre for dere?

  • Finne ut hvilke områder hvor miljømerking kan være et verktøy i anskaffelser.
  • Prioritere områder hvor det kan stilles offensive krav til miljømerker.
  • Foreslå formuleringer for tildelingskriterier, tekniske spesifikasjoner og kontraktskrav med basis i miljømerking. Tar hensyn til juridiske begrensninger forbundet med å stille miljøkrav/bruke miljømerking.
  • Bistå ved evaluering av innkomne tilbud med mål om at du blir selvgående ved evaluering innenfor stadig nye miljømodne områder etter hvert.
  • Miljømerking har inngående kjennskap til miljøledelsessystemer, miljømerker og annen miljødokumentasjon. Vi vet hvordan disse kan benyttes i offentlige innkjøp, hvilke styrker de har, og deres begrensninger. Dette gjelder for eksempel: ISO 14001/EMAS, Miljøfyrtårn, Miljødeklarasjoner (EPD, Paper Profile etc.), Grønt Punkt, Blå Engel, FSC/PEFC, og Økotex.
  • Gi detaljert eller overordnet informasjon om kravene som er utviklet av miljømerking og resultatene av miljømerkingen, og dermed motivere til økt bruk av miljømerking.
  • Tiltakene overfor kan gjøres som foredrag, møter, e-post kommunikasjon, via telefon, og eventuelt studiebesøk hos svanemerkede virksomheter.

Trenger din virksomhet hjelp eller inspirasjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning innen grønne anskaffelser.

Elisabeth von Krogh

rådgiver anskaffelser

+47 41489219evk@svanemerket.no

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no