Mindre klimabelastning fra en svanemerket trenings-t-skjorte

Reduserer CO2-utslippet med 15 prosent.

Hvis du velger en svanemerket trenings-t-skjorte i stedet for et gjennomsnittlig, ikke-svanemerket alternativ, kan du redusere klimagassutslippet med 15 prosent. Det vil si at CO2-utslippene reduseres med 210 g per t-skjorte. Det viser en analyse fra det danske konsulentselskapet Viegand Maagøe.

Forskjellen skyldes at Svanemerket stiller krav om 100 prosent resirkulert materiale (med mulighet for opptil 10 prosent ny elastan) i en t-skjorte av polyester. Til sammenligning inneholder en gjennomsnittlig annen t-skjorte bare 14 prosent resirkulert polyester og 86 prosent nyprodusert polyester.

Oppimot 60 000 var med på Holmenkollstafetten i 2023. Hvis alle hadde løpt i en svanemerket t-skjorte i stedet for en som ikke var det, kunne vi redusert klimagassutslippene med 12 600 kg.

Konservativ beregning

Resultatet er beregnet på bakgrunn av kravet til andel resirkulert materiale i en trenings-t-skjorte av polyester. Svanemerket stiller også andre krav som reduserer den samlede belastningen på klima og miljø, og som antakelig vil føre til et større kutt i CO2-utslippene enn analysen viser.

Dette gjelder for eksempel kravene til energieffektiv produksjon. Svanemerket stiller også krav til kvaliteten til alle plagg, og dette er en viktig forutsetning for at du skal kunne bruke plagget lenge. Strenge krav til kjemikalier gjør det også enklere å gjenbruke tekstilene, noe som er viktig for en mer sirkulær økonomi. Krav som dette er ikke inkludert i beregningen. Årsaken er at det er svært vanskelig å finne informasjon om tilsvarende forhold for resten av markedet.

Denne artikkelen er en del av prosjektet Bærekraftig livsstil – et initiativ finansiert av Nordisk Ministerråd.