Case: Kraftig CO2-kutt ved valg av svanemerket vaskeri

Det er minst 27 % CO2 å spare på å velge et svanemerket vaskeri til arbeidsklær. Det viser en ny livssyklusvurdering foretatt av Nordisk Miljømerking.

Svanemerket er et effektivt verktøy for å redusere klimagassutslipp. Nordens offisielle miljømerke har en helhetlig tilnærming og vurderer miljø- og klimapåvirkningen i alle relevante faser av et produkts livssyklus. Nå har klimaeffekten blitt dokumentert.

En ny analyse gjennomført av det danske konsulentselskapet Viegand Maagøe viser at man sparer minimum 27 % CO2 ved å velge et svanemerket vaskeri fremfor et gjennomsnittlig ikke-svanemerket vaskeri til vask av arbeidsklær. Det vil si at man sparer 175 g CO2 per kilo tøy. Analysen er basert på en livssyklusvurdering med fokus på klimagassutslipp.

Den gjennomførte beregningen er laget på en konservativ måte, der bare de kravene som gir best grunnlag for å beregne direkte klimaeffekt er tatt med. Likevel viser resultatet en reduksjon på minst 27 % CO2. Dette gir en betydelig gevinst for klimaet – og analysen understreker at Svanemerket også i høy grad er et klimamerke.

Aina Seland, miljøfagsjef i Svanemerket

CO2-reduksjonen er sannsynligvis enda større

Svanemerket stiller også en rekke andre krav som har stor betydning for klima og miljø, men som ikke er tatt med i beregningen.

Det er for eksempel strenge krav til kjemikalier som blir brukt i vaskeriene. Et annet eksempel er at vaskeriene skal lære opp sjåførene sine i å kjøre mer miljøvennlig og at de bare må kjøpe inn biler som oppfyller den nyeste Euro-normen.

– Disse kravene er ikke tatt med i beregningen fordi de enten er vanskelige å kvantifisere, innhente gjennomsnittsdata på eller ikke er obligatoriske. Men de vil med stor sannsynlighet medføre en enda større samlet CO2-reduksjon enn analysen viser, forklarer Aina Seland, miljøfagsjef i Svanemerket.

Fakta

  • I teksten bruker vi betegnelsen CO2, men det er CO2-ekvivalenter som menes (CO2e)
  • Analysen er gjort av danske Viegand Maagøe på bakgrunn av Svanemerkets krav til vaskerier, generasjon 4.0.

Kontakt

Aina Seland

miljøfagsjef svanemerket

+47 98645874as@svanemerket.no

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Les mer