Svanemerket og klima: Avfall

Avfall er ikke avfall mer, det er ressurser. Gjenbruk, resirkulering og mindre avfallsmengder er viktige steg i å redusere belastningen på klima og miljø.

Avfallsanlegg med store mengder avfall.
Å utvinne jomfruelige ressurser fra naturen og bearbeide dem til ferdige produkter gir store klimagassutslipp. Ved å gjenbruke mer av ressursene kutter vi både utslippene og reduserer det store presset på naturen. Foto: GettyImages

Resirkulering og avfallsreduksjon gjør behovet for nye materialer og produksjon mindre. Der det er mulig for et miljømerke å påvirke, og det finnes et forbedringspotensial, krever Svanemerket at avfallsmengdene må reduseres og sorteres. Der det er relevant, stiller Svanemerket krav for design og produksjonsfasene for å sikre at produktet lages av materialer som passer til gjenbruk og resirkulering er at de er designet på en måte som gjør dette mulig.

Svanemerket stiller strenge krav til kjemikalier, noe som er avgjørende for at det skal være mulig å gjenbruke og resirkulere uten at også skadelige kjemikalier sendes inn i nye materialkretsløp. Dette er en forutsetning for den sirkulære økonomien, som jo også har mye med reduksjon av klimabelastning å gjøre.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

  • Dagligvarebutikker, hoteller og restauranter må minimere mengden usortert avfall
  • Hotell og restauranter må måle avfallsmengden jevnlig. Tiltak som reduserer avfallsmengdene premieres.
  • Bygg må ha mulighet til å sortere avfall i flere fraksjoner.
  • Metallet i svanemerkede møbler må være enkle å demontere slik at de kan sorteres ut og brukes på nytt
  • Vaskemidler: Krav til emballasje som er designet for resirkulering
  • Kosmetikk: Krav til at produktet skal tømmes godt, dvs kunne brukes helt opp, noe som også reduserer avfallsmengdene.

Les mer