Svanemerkets krav til drivstoff

Svanemerket drivstoff består av en høy andel fornybare råvarer. Disse er produsert på en bærekraftig måte, og det ikke tillatt å bruke palmeolje, soyaolje, sukkerrør eller genmodifiserte planter.

Produktgruppen omfatter flytende og gassformige drivstoff til transport (veitransport, skip og fly), oppvarming og industrielt bruk. Drivstoff i gassform omfatter også flytende biogass (LBG) og bio-LPG (også kalt biopropan).

Svanemerket er et verktøy til overgangen fra fossile til fornybare drivstoff. Ved å produsere svanemerket drivstoff bidrar dere til å redusere utslipp av klimagasser, bevaring av natur og en mer sirkulær økonomi.

Kravene omfatter blant annet:

  • Bruk av 100 % fornybare og fossilfrie råvarer
  • Reduksjon av klimagassutslipp med 75-90 % sammenlignet med fossile alternativer
  • Årlig dokumentasjon av klimagassutslipp, noe som kan brukes i bærekraftsrapportering
  • Bruk av fornybare råvarer som er klassifisert som biologiske restprodukter eller avfall, i gassformige drivstoff
  • Bruk av fornybare råvarer som er ansvarlig produsert, sporbare og fra kontrollerte kilder
  • Forbud mot råvarer som er egnet til fôr eller mat, eller som er fra genmodifiserte planter
  • Forbud mot problematiske råvarer som palme- og soyaolje
  • Arbeidsforhold i produksjonen av råvarer og drivstoff skal leve opp til relevante FN-konvensjoner

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR per drivstofftype og produksjonssted 
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften 
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR 
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag 
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag 
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:


406 EUR 
812 EUR 
1 625 EUR 
Ved utvidelse med ny drivstofftype eller produksjonssted, må det søkes om ny lisens»
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR per drivstofftype og produksjonssted 

Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR per drivstofftype og produksjonssted 

Overføring av lisensen til et annet foretak 406 EUR 
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,15 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 20 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 20 millioner EUR.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
Maksimumsavgift for Norden 100 000 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.