Svanemerkets krav til engangsartikler som kaffefilter, take-away emballasje, og annen engangsservise

Svanemerkede engangsartikler bidrar til å fremme økt gjenvinning, redusere produktenes klimabelastning, bidra til en større uavhengighet av fossil råvare og unngå tap av biodiversitet.

Engangsartikler i kontakt med mat omfatter take-away emballasje som kaffekopper, pizzakartonger, beholdere og papir til innpakning av mat, engangsservise som kopper/glass, tallerkener, bestikk og sugerør, poser og film til innpakning av mat som brødposer, fryseposer, poser til frukt og grønt, kaffe- og tefiltre samt tannstikkere/cocktailpinner og rørepinner.

Kravene omfatter bl.a.:

  • Fremstilt av en høy andel fornybare materialer eller resirkulert plast
  • Forbud mot fluorstoffer, ftalater, bisfenol A, smaksstoffer, parfyme og PVC
  • Miljø- og helseegenskaper ved lim og fargestoffer
  • Merking med sorteringssymbol/tekst
  • Treråvarene skal kunne spores og være sertifisert
  • Forbud mot resirkulert papir, papp og kartong

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Papirmasser, kartong, bølgepapp eller kraftpapir fra eksterne bruk må kontrolleres og listes før de kan inngå i søknaden. Den aktuelle produsenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masse- og boardsprodusenter er tilgjengelig i vår nordiske papirportal.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Salg i Norden


0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR


Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.