Svanemerkets krav til maskinoppvaskmiddel

Ved å velge svanemerket maskinoppvask reduserer du utslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til naturen. Produktene er effektive, har minimalt med emballasje, og kjemikaliene som inngår skal brytes raskt ned når de kommer ut i vannet.

Produktgruppen omfatter oppvaskmidler og glansemidler for oppvaskmaskiner som er til privat bruk. Både glansemidler som er integrert i produktet og separate glansemidler kan sertifiseres etter disse kravene.

Det er også mulig å svanemerke oppvaskmidler til profesjonell maskinoppvask og oppvaskmidler til håndoppvask, men da etter andre kriterier. Det er ikke mulig å svanemerke maskinrensemidler.    

Svanemerkede oppvaskmidler og glansemidler må oppfylle strenge krav til miljø og kjemikalier, i tillegg til at de må dokumentere effektivitet. Emballasjen må oppfylle krav som sikrer at den kan bidra til den sirkulære økonomien

Kravene omfatter blant annet:

  • Kjemikalienes miljømessige egenskaper, dette inkluderer krav til biologisk nedbrytbarhet og giftighet i vann
  • Kjemikalienes helsemessige egenskaper, for eksempel er det forbud mot CMR-klassifiserte stoffer – og andre særlig problematiske stoffer slik som hormonforstyrrende og mistenkt hormonforstyrrende stoffer på lister fra EU og nasjonale myndigheter
  • Ingen mikroplast
  • Effektivitetstest for oppvaskmidler på lav temperatur (45 grader)
  • Design av emballasje, både mengde og type materialer som brukes i emballasjen
  • Dokumentasjon på at eventuell vannløselig film er biologisk nedbrytbar

Det finnes egne miljøkrav til maskinoppvaskmiddel for profesjonell bruk.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**
3 251 EUR
Minimum 812 EUR pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Minimum 812 EUR pr nye resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Minimum 406 EUR pr resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Minimum 812 EUR pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.